A rugalmas foglalkoztatás bevezetése a Lyra Florae Kft-nél (GINOP-5.3.2-16-2016-00065)

A Lyra Florae Kertépítészeti Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1994-ben alakult. 21 munkavállalót alkalmazott a projekt indulásakor, ebből 4 fő a Zirci telephelyen.
A program azért indult, mert számukra rendkívül fontos, hogy olyan munkaidő formában tudják a munkatársakat foglalkoztatni, amely egyrészt a cég céljait támogatják, másrészt a munkavállalók érdekeit is szem előtt tartják. A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével a több helyszínen folyó munka tervezése és a folyamatok optimalizálása a tevékenységből adódóan lényeges.
Az Átvilágítási Terv a vezetői interjúból, a szervezeti adatok összegyűjtéséből, a meglévő dokumentumok, a vezetői és munkavállalói kérdőívek összesített elemzéséből és a munkavállalói fókuszcsoportos interjúból tevődött össze. Az auditálásban részt vett a 1 fő ügyvezető, 1 fő középvezető és 7 fő munkavállaló.
Az eredményesebb működés érdekében a rugalmas foglalkoztatásra vonatkozó tanácsadásra a következő szervezetet érintő fejlesztést valósítottuk meg:
• HR dokumentáció kialakításához és átalakításához kapcsolódó tanácsadás,
• Szervezeti szabályzatok kialakításához kapcsolódó tanácsadás,
• IT tanácsadás és
• Jogi és munkaügyi tanácsadás.
A rugalmasság a szervezet hétköznapi működésében erősen jelen van. Azonban felmerülnek félelmek a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével mind a munkavállalói mind a munkáltatói oldalról is. Munkavállalók tartottak a szervezeten belüli a rugalmas foglalkoztatási formák bevezetésével járó kommunikációs zavaroktól és az ebből adódó konfliktusoktól. Ehhez kapcsolódóan Atipikus foglalkoztatási formák képzést, Munkavállalói igényfelmérés és elégedettség mérése tanácsadást, Vezető képzést valósítottunk meg és mentor foglalkoztatását biztosítjuk. Madácsi Gábor, mint ügyvezető látja el a mentori feladatokat.
A vezetők az ellenőrzésre fordított energia növekedéstől és a felmerülő akadályoktól tartottak a rugalmas foglalkoztatás bevezetésével. A rugalmas munkakörök bevezetésével kapcsolatosan is fontos volt újra átgondolni a cég felépítését, stratégiáját és munkaköri leosztását, az ellenőrzési és a delegálási folyamatokat. Ezekre a változásokra vezetői egyéni coachingot, vezető képzést és vezetői műhelymunkát valósítottunk meg.
A projektben 4 fő került rugalmas foglalkoztatásba: Az 1 fő ügyvezető jelenleg a hét minden napján, a székhelyen dolgozik teljes munkaidőben. Feladataiból adódóan megoldható volt a rugalmas munkarend kialakítása kötetlen munkarendben. A további 3 fő esetében a munkakörök megkívánják a változó időszak szerinti beosztási munkavégzését, vagyis a kötetlen munkarendben foglalkoztatást.
A rugalmas foglalkoztatás bevezetésének támogatására a kötetlen munkaidőben foglalkoztatni kívánt 4 fő számára 2 db laptop és hozzá kapcsolódó szoftverek (2 db), valamint 1 db monitor került beszerzésre.

 


Referencia képek